• 21ης Ιουνίου 196, Κιλκίς

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

fotovoltaikaΤώρα μπορείτε και εσείς να επενδύσετε στα φωτοβολταϊκά συστήματα, ανάλογα με την δυνατότητα σας , με μηδενικό ρίσκο, υψηλές αποδόσεις και μακρύ ορίζοντα.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kWp σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Αφορούν κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες κατοικιών (ιδιώτες ή ομάδες ιδιωτών σε πολυκατοικίες), μικρές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10 ατόμων), Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλη η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια.

Πού;
Στέγη, Δώμα, Στέγαστρο Βεράντας, Σκίαστρο, Πρόσοψη, Αποθήκη, Γκαράζ κλπ.

Ποιοι;
Ιδιώτες, Πολύ μικρές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικά

Γιατί;
Εγγυημένα & Αφορολόγητα Έσοδα
Ελάχιστα λειτουργικά κόστη και συντήρηση
Εγγυημένη Απόδοση
Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
Μηδενική ρύπανση & αθόρυβη λειτουργία
Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Πως;
Ελάτε στην Ecolysis και θα αναλάβουμε όλη την διαδικασία

Τι θα κερδίσω;
Ετήσιο αφορολόγητο εισόδημα πάνω από 7.000 € για 25 χρόνια!
Απόσβεση σε περίπου 5 χρόνια.
Απόδοση επένδυσης άνω του 17% .

Πως εξασφαλίζομαι;
25ετής σύμβαση με την ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή και με ετήσια αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν από τον κατασκευαστή, τόσο εγγύηση του ιδίου του προϊόντος όσο και εγγυημένη απόδοση για 25 χρόνια!
Δυνατότητα ασφάλισης με ένα μικρό ετήσιο κόστος της τάξης των 100 με 150 €.

Μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Ναι! Πολλές τράπεζες έχουν δημιουργήσει ειδικά πακέτα όπου μπορεί να σας δανείσουν έως και 100% της επένδυσης και με διάρκεια αποπληρωμής έως και 25 χρόνια.

Τι χώρο θα χρειαστώ;
Για δώμα περίπου 12-15 τετραγωνικά μέτρα για κάθε kW.
Για στέγη περίπου 7-10 τ.μ. για κάθε kW.

Προϋποθέσεις
Κυριότητα στο χώρο εγκατάστασης.
Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
Αν είστε οικιακός καταναλωτής, να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, γεωθερμική αντλία κλπ).

Από γραφειοκρατία;
Αν και αναλαμβάνουμε όλη την διεκπεραίωση της διαδικασίας, απαιτείται μόνο αίτηση στην ΔΕΗ.

Γιατί η ΔΕΗ πληρώνει την κιλοβατώρα 55 λεπτά ενώ εμείς αγοράζουμε από την ΔΕΗ στα 8-11 λεπτά;
Τα χρήματα αυτά δεν τα πληρώνει η ΔΕΗ, απλά διεκπεραιώνει την διαδικασία. Τα χρήματα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το ειδικό τέλος Α.Π.Ε. που υπάρχει σε κάθε λογαριασμό ρεύματος και άρα προέρχονται από όλους μας.

Τι θα γίνει αν πωληθεί η ΔΕΗ; Θα σταματήσει τη σύμβαση;
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ΔΕΗ είναι ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, άρα στην ουσία είναι ιδιωτικοποιημένη ήδη, απλά το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Από την άλλη όταν πωλείται  ή μεταβιβάζεται μια επιχείρηση, οι συμβατικές της υποχρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει αυθαίρετα ο νέος ιδιοκτήτης της σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση 25-ετούς διάρκειας που υπογράφει ο παραγωγός με τη ΔΕΗ προβλέπει ότι σε περίπτωση που ΔΕΗ καταγγείλει τη σύμβαση «οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της σύμβασης». Από την άλλη, στην ίδια σύμβαση αναφέρεται ότι «Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου.»

Τι θα γίνει αν αποφασίσουν να μειώσουν την τιμή που αγοράζουν την ενέργεια από το φωτοβολταικό;
Σε ότι αφορά την πληρωμή της κάθε παραγόμενης κιλοβατώρας από το φωτοβολταϊκό με 55 λεπτά να σημειώσουμε ότι η τιμή αυτή μπαίνει μέσα στη σύμβαση που υπογράφεται. Δεν γίνεται ούτε αναφορά σε ισχύον τιμολόγιο ούτε σε κάποιο νόμο, ώστε να αναθεωρηθεί το τιμολόγιο ή ο νόμος και να μειωθεί η τιμή. Έτσι η τιμή αυτή έχει «κλειδώσει» για 25 χρόνια. Μάλιστα μέσα στην σύμβαση προβλέπεται ότι η τιμή αυτή θα αυξάνει στο ¼ του ετήσιου πληθωρισμού. Δηλαδή αν υποθέσουνε ένα πληθωρισμό στο 3% για τα 25 χρόνια της σύμβασης, η τιμή που θα ξεκινήσει με 55 λεπτά θα γίνει 66 λεπτά στο 25ο έτος.

Γιατί τα έσοδα είναι αφορολόγητα; Πόσο πιθανό είναι να φορολογηθούν στο μέλλον;
Ο λόγος για τον οποίο τα έσοδα δεν φορολογούνται και δεν πρόκειται να φορολογηθούν στο μέλλον  είναι απλός και έχει να κάνει με την φιλοσοφία του σχετικού προγράμματος. Στην ουσία θεωρείται ότι η μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια, αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Δηλαδή είναι σαν το σύστημα να εγκαθίσταται για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου.  Επειδή όμως με τον τρόπο αυτό ο κύριος του συστήματος συμβάλλει στην επίτευξη των  ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το Ελληνικό Δημόσιο αγοράζει την ενέργεια αυτή στην προνομιακή τιμή των 55 λεπτών την kWh.  Ως εκ τούτου είναι εντελώς παράλογο να φορολογηθεί κάτι το οποίο προορίζεται για ιδία κατανάλωση.

Είναι ασφαλές;
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απόλυτα ασφαλή.
‘Έχουν μηδενική ρύπανση και αθόρυβη λειτουργία.
Δεν έχουν αντανακλάσεις του φωτός
Παράλληλα εξασφαλίζετε και θερμομόνωση λόγω σκίασης.

Θα αντέξει η στέγη μου το βάρος των φωτοβολταϊκών;
Το μέσο βάρος είναι περί τα 15 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνεπώς, κατά τεκμήριο δεν υπάρχει πρόβλημα, ιδιαίτερα σε νεόδμητα κτήρια, αφού η στέγη σχεδιάζεται για να αντέχει πολύ μεγαλύτερα βάρη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα προηγηθεί έλεγχος για τη στατική επάρκεια της στέγης.

Μπορούμε να βάλουμε από κοινού στην πολυκατοικία;
Ναι, Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το σύστημα να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών.
Αν το σύστημα μπει σε στέγαστρο βεράντας διαμερίσματος, μπορούν να μπουν περισσότερα συστήματα σε μια πολυκατοικία.

Μπορώ να παραχωρήσω την ταράτσα μου σε άλλον;
Ναι μπορείτε να παραχωρήσετε το δικαίωμα εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτηρίου.

Πως θα πληρώνομαι;
Όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ, η οποία θα εγκαταστήσει ένα νέο μετρητή για να την καταγράφει. Στον λογαριασμό ρεύματος θα αναγράφεται το ποσό το οποίο πουλήσατε και αφαιρούμενου του ποσού της κατανάλωσης ρεύματος του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας, θα σας πιστώνεται η διαφορά κάθε τετράμηνο σε τραπεζικό λογαριασμό σας

Τι προσφέρω στο περιβάλλον;
Ένα σύστημα ισχύος 10 kWp αποτρέπει την έκλυση περίπου 13 τόνων CO2 τον χρόνο, που ισοδυναμεί με την απορρόφηση CO2 που επιτυγχάνουν περίπου 1000 δέντρα!

counter

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μπρικέτες Ξύλου Λέβητες Pellet »
Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα Φωτοβολταϊκά Προϊόντα Φωτοβολταϊκά Συστήματα