• 21ης Ιουνίου 196, Κιλκίς

Kaco

 

 kaco inverter

Η KACO new energy GmbH με έδρα στο Neckarsulm ειδικεύεται στους μετατροπείς ρεύματος κάθε είδους με φωτοβολταϊκούς μετατροπείς και τα παρελκόμενα για επιτήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων από απόσταση τα οποία έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις. Έχοντας παραδώσει μετατροπείς με συνολική ισχύ 650MW μόνο για το 1ο εξάμηνο του 2010, η KACO new energy είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως από το 1999.

Tο χαρακτηριστικό της KACO new energy είναι η άκρως απαιτητική στάση: είναι ο πρώτος κατασκευαστής που άρχισε να χορηγεί επταετή εγγύηση για τους ηλιακούς μετατροπείς. Προσεκτικά μελετημένη διαχείριση ποιότητας έχει θεσπιστεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής αξιοπιστία των συσκευών της KACO new energy. Οι αποστολές προς τους πελάτες περιλαμβάνουν μόνο συσκευές που έχουν περάσει επιτυχώς εκτεταμένες κλιματικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες δοκιμών υπό ακραίες συνθήκες.
Η φιλοσοφία της KACO new energy: ακόμη και ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις ζημίες που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία ενός μετατροπέα σε μια ηλιόλουστη ημέρα!
Διαθέτει τρία εργοστάσια κατασκευής και ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Γερμανία και επτά υποκαταστήματα ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
Ήδη το 1999 η KACO new energy έβγαλε στην αγορά έναν από τους πρώτους μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή. Έτσι η επιχείρηση ανήκει στους πρωτοπόρους της τεχνολογίας μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή, με την οποία επιτυγχάνονται υψηλότεροι βαθμοί απόδοσης. Ένα ακόμη παράδειγμα για το πνεύμα καινοτομίας που χαρακτηρίζει την KACO new energy είναι η πρώιμη χρήση της επιτήρησης 3 φάσεων, με την οποία μέσω πολλαπλών μετρήσεων αποφεύγεται η άσκοπη αποσύνδεση του μετατροπέα από το δίκτυο.

 

 


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Μετατροπείς συστοιχίας KACO Powador 2500xi-5000xi
Οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή παρουσιάζουν υψηλότερους βαθμούς απόδοσης. Η KACO είναι εξειδικευμένη στους μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή. Αυτό σημαίνει: Όλες οι μονοφασικές συσκευές μας της σειράς 00xi λειτουργούν με πλήρη γέφυρα χωρίς μετατροπέα ανύψωσης τάσης. Τέσσερις διακόπτες ισχύος IGBT, σύμφωνα με την αρχή της διαμόρφωσης εύρους παλμών, προσομοιώνουν την ημιτονοειδή καμπύλη τάσης του δημοσίου ηλεκτρικού δικτύου. Η παραπάνω μέθοδος περιγράφεται επίσης ως γέφυρα H4 και αυτοκαθοδηγούμενες συσκευές.Προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η τάση εισόδου να είναι μεγαλύτερη από την τάση κορυφής του ηλεκτρικού δικτύου.
Όλοι οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή της KACO είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να διαθέτουν ευρεία περιοχή σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) από 350 V έως 600 V. Η τάση άνευ φορτίου ανέρχεται σε 800 V. Αυτό διευκολύνει τη δουλειά των εγκαταστατών κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον ενσωματωμένο διακόπτη απομόνωσης από την πλευρά του συνεχούς ρεύματος (διακόπτης απομόνωσης DC). Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται εύκολα μέσω κοχλιωτών συνδετήρων. Οι συσκευές περιλαμβάνουν ένα πλεονάζον σύστημα επιτήρησης τριών φάσεων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου VDE0126-1-1 (Πρότυπο της Γερμανικής Ένωσης Ηλεκτρολόγων) με ενσωματωμένη προστασία από ρεύματα σφάλματος, το οποίο σύστημα είναι ευαίσθητο σε όλα τα ρεύματα. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε, ακόμη και σε εγκαταστάσεις με πολλούς μετατροπείς, να τους συνδέσετε στο δίκτυο χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Μέχρι και την ισχύ των 8 kW όλοι οι μετατροπείς Powador ψύχονται με καθαρά φυσική, αθόρυβη απαγωγή θερμότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της εκλυόμενης θερμότητας απάγεται μέσω του ψυκτικού σώματος που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής, ενώ η υπόλοιπη θερμότητα εκπέμπεται από την επιφάνεια του αλουμινένιου κελύφους. Αφού δεν υπάρχουν ανεμιστήρες, δεν θα προκύψουν βλάβες, και έτσι προβλέπεται μια μεγάλη διάρκεια ζωής.

Powador2500xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 2.850 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 3.200 W.

Powador3600xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 4.400 W.

Powador4000xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.800 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 5.200 W.

Powador4000 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.800 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 5.250 W. Βελτιστοποιημένη περιοχή σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) και λειτουργία ενίσχυσης ισχύος για ύψιστα επίπεδα απόδοσης από τεχνική άποψη, καθώς και μέγιστη οικονομική απόδοση.

Powador4500xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 5.060 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 6.000 W.

Powador5000xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 6.800 W.


Μετατροπείς συστοιχίας KACO Powador 6400xi-8000xi
Στην κατηγορία μονάδων με ισχύ μεταξύ των μικρών μετατροπέων συστοιχίας και των μεγάλων κεντρικών μετατροπέων η KACO εκπροσωπείται με τέσσερις συσκευές.
Όλες οι συσκευές χαρακτηρίζονται από τοπολογία χωρίς μετασχηματιστή και μετατροπέα ανύψωσης τάσης. Οι διακόπτες απομόνωσης DC και οι ασφάλειες συστοιχίας πάνελ είναι ήδη ενσωματωμένα. Αυτό συνεπάγεται για τους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων μέγιστη ασφάλεια και για τους τεχνικούς εγκαταστάτες μεγάλη ευκολία, καθώς απαλλάσσονται από πρόσθετες εργασίες και έξοδα εγκατάστασης.
Αυτοί οι μετατροπείς είναι σχεδιασμένοι για συνδυασμένη απόδοση ως τριάδα, έτσι ώστε κάθε μία συσκευή να τροφοδοτεί αντίστοιχα μία από τις τρεις φάσεις. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα σε κάθε μεμονωμένη συσκευή να εκμεταλλευτεί κατά βέλτιστο τρόπο την περιοχή τάσης ενός κατατμημένου σε τρεις επιμέρους γεννήτριες φωτοβολταϊκού συστήματος. Με τον ενσωματωμένο δίαυλο Sym-Bus εξασφαλίζεται, ότι τυχόν ασυμμετρία, ακόμη και σε περίπτωση βλάβης συσκευής δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 4,6 kW. Συνεπώς αποτελούν - ανάλογα με τον σχεδιασμό του εκάστοτε συστήματος - μία εναλλακτική επιλογή σε σχέση με τους κεντρικούς μετατροπείς. Επειδή, εκτός αυτού, υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερου συνδυασμού όλων των μετατροπέων της σειράς 00xi, οι μετατροπείς συστοιχίας μας σας προσφέρουν σχεδόν απεριόριστη ελευθερία σχεδιασμού από τα 2 kW ως την κατηγορία του 1 MW.

Powador6400xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.400 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.200 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 21,6 kW.

Powador7200xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 7.200 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 8.100 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 24,3 kW.

Powador8000xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 8.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 9.000 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 27 kW.

Powador6650xi με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.650 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.500 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 22,5 kW.

Powador6400 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.400 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.200 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 21,6 kW.

Powador6650 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 6.650 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 7.500 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 22,5 kW.

Powador7200 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 7.200 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 8.100 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 24,3 kW.

Powador8000 supreme με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 8.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 9.000 W. Ως ομάδα τριών συσκευών κατάλληλος για συστήματα τριφασικής τροφοδοσίας έως 27 kW


Γαλβανικά μονωμένοι μετατροπείς συστοιχίας KACO Powador 2002-6002
Οι μετατροπείς Powador της σειράς 02 με γαλβανική απομόνωση πείθουν με την εύκολη τοποθέτηση, τον κορυφαίο βαθμό απόδοσης, καθώς και τη βέλτιστη λειτουργία τους με συστοιχίες λεπτών μεμβρανών - και κάνουν τον σχεδιασμό της εγκατάστασής σας παιχνιδάκι. Ένας νέος αισθητήρας ρεύματος επιτρέπει την ακριβέστερη ρύθμιση, καθώς και βελτιωμένη ανίχνευση της περιοχής σημείου μέγιστης ισχύος (MPP).
Η τοποθέτηση γίνεται χωρίς προβλήματα: Όλες οι απαραίτητες συνδέσεις είναι εγκατεστημένες σε ειδική πλακέτα εντός του κελύφους, και μπορούν έτσι εύκολα να πραγματοποιηθούν. Όλες οι συνδέσεις επικοινωνίας – RS232, RS485, S0 και ρελέ σφάλματος – είναι πλέον εγκατεστημένες σε ειδική πλακέτα εντός του κελύφους, και έτσι ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης έχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση για τη σύνδεση των καλωδίων. Ο διακόπτης απομόνωσης DC φυσικά είναι ενσωματωμένος στη συσκευή.
Ο βαθμός απόδοσης των συσκευών ανέρχεται σε 96%. Έτσι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες συσκευές της κατηγορίας τους. Η σειρά 02 χρησιμοποιεί έξυπνα τα πλεονεκτήματα των γαλβανικά απομονωμένων μετατροπέων. Διαθέτουν ευρεία περιοχή τάσης εισόδου, έτσι ώστε να σας παρέχεται η δυνατότητα για εξαιρετικά ευέλικτο σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασής σας. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές χωρίς μετασχηματιστή, η σειρά 02 αντεπεξέρχεται ακόμη και στον πολυπλοκότερο σχεδιασμό συστοιχιών.
Επιπλέον, η KACO προσφέρει για τη σειρά 02 ένα Kit για τη γείωση των πλαισίων. Αυτή συχνά αποτελεί προϋπόθεση για τη μεγάλη διάρκεια ζωής των συστοιχιών λεπτών μεμβρανών (thin film) σας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ένδειξης της κατάστασης γείωσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας από τους μετατροπείς, μιας ιδιαίτερα σημαντικής πληροφορίας για τη λειτουργία των συστοιχιών λεπτών μεμβρανών.

Powador2002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 1.650 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 2.000 W.

Powador3002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 2.500 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 3.000 W.

Powador4202 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 3.500 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 4.200 W.

Powador5002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 4.200 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 5.000 W.

Powador6002 με μέγιστη ισχύ AC που ανέρχεται σε 5.000 W. Ως αυτόνομη συσκευή είναι κατάλληλος για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ πλαισίων έως 6.000 W.

Τριφασικοί μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή KACO Powador TL3

Οι συσκευές Powador 10.0 TL3 έως 14.0 TL3 συνδυάζουν την πολυετή εμπειρία της KACO στον τομέα κατασκευής μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή με τη ζήτηση για τέλεια ηλεκτρική τροφοδοσία. Επειδή είναι αμιγώς τριφασικές συσκευές, παρέχουν ημιτονοειδές, εναλλασσόμενο ρεύμα υψηλής ποιότητας με διαφορά φάσης 120 μοιρών και συνεπώς, αποτελούν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για όλους τους χειριστές δικτύου.

Αυτές οι συσκευές σάς παρέχουν υψηλό βαθμό ευελιξίας κατά το σχεδιασμό του Φ/Β σας συστήματος. Οι συσκευές λειτουργούν με δύο ξεχωριστούς ανιχνευτές MPP για την επίτευξη της βέλτιστης προσαρμογής. Για κάθε ενεργοποιητή DC/DC μπορούν να συνδεθούν δύο συστοιχίες, γεγονός που σημαίνει ότι οι συσκευές μπορούν να επεξεργάζονται την ηλιακή ισχύ από τέσσερις συστοιχίες. Το εύρος τάσης εισόδου είναι εξαιρετικά ευρύ: 350 έως 800 V. Η μέγιστη απόδοση είναι μεγαλύτερη από 98 %. Η ψύξη παρέχεται από ανεμιστήρες που ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ακριβώς στα εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία.

Η δημιουργία μίας τέλειας επικοινωνίας με τις τρεις συσκευές γίνεται με εύκολο τρόπο. Εκτός από την κανονική διεπαφή RS485, η οποία σας επιτρέπει να αναζητάτε δεδομένα παραγωγής μέσω του Powador-proLOG, οι συσκευές παρέχουν καινοτομίες οι οποίες σας διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτές παρέχουν έναν ενσωματωμένο web server για συνεχή επιτήρηση μέσω Ethernet,μία σύνδεση USB για την εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού και τη λήψη όλων των δεδομένων καταγραφής, καθώς και μία οθόνη γραφικών για την προβολή των δεδομένων λειτουργίας.

Powador 10.3 TL3 με μέγιστη ισχύ AC 9.000 VA. Κατάλληλος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ πλαισίων μέχρι 10.000 W.

Powador 12.0 TL3 με μέγιστη ισχύ AC 10.000 VA. Κατάλληλος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ πλαισίων μέχρι 12.000 W.

Powador 14.0 TL3 με μέγιστη ισχύ AC 12.500 VA. Κατάλληλος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ πλαισίων μέχρι 14.000 W.


Συστήματα καταγραφής και επιτήρησης KACO
Όποιος επενδύει σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, θέλει να είναι σίγουρος, ότι στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας θα έχει τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις ρεύματος. Μακροχρόνια και αξιόπιστα. Είτε θέλετε να παρακολουθείτε μια μικρή εγκατάσταση από την άνεση του σπιτιού σας ή να ελέγχετε ένα ολόκληρο φωτοβολταϊκό πάρκο ενώ ταξιδεύετε, με τα παρελκόμενα της KACO θα έχετε πάντοτε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Kaco-viso: Ασύρματη μονάδα για την επιτόπια επιτήρηση μέσω σειριακής θύρας RS232. Με το λογισμικό KACO-viso είναι δυνατή η επιτήρηση έως και 8 μετατροπέων.

Powador-miniLOG: Καταγραφέας δεδομένων με κάρτα SD για την επιτόπια επιτήρηση μέσω σειριακής θύρας RS232 στον μετατροπέα. Με το λογισμικό KACO-viso 2 είναι δυνατή η επιτήρηση έως και 8 μετατροπέων.

Powador-go Set: Αισθητήρας ρεύματος με ηχητικό συναγερμό για την επιτόπια επιτήρηση χωρίς υπολογιστή (PC).

Powador-display LOCAL: Οθόνη για την οπτική απεικόνιση εγκαταστάσεων έως και 6 μετατροπέων, χωρίς υπολογιστή (PC) μέσω της σειριακής θύρας RS485.

Powador-display WEB: Με το Powador-display WEB υπάρχει δυνατότητα για την εύκολη οπτική απεικόνιση χωρίς υπολογιστή (PC) των δεδομένων μιας επιτηρούμενης μέσω του Powador-web εγκατάστασης. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται στην ψηφιακή εικόνα πλαισίου μέσω ενός δρομολογητή WLAN.

Powador-proLOG: Καταγραφέας δεδομένων σε 4 εκδόσεις (S / M / L / XL) για την επιτόπια και εξ αποστάσεως επιτήρηση στον υπολογιστή (PC). Κατάλληλος για έως και 32 μετατροπείς (στον Powador proLOG S έως 50 kW) μέσω της σειριακής θύρας RS485.

Powador-view: Μεγάλη οθόνη ενδείξεων για την οπτική απεικόνιση εγκαταστάσεων μέσω θύρας S0. Κατάλληλη για όλους τους μετατροπείς KACO και καταγραφείς δεδομένων Powador-proLOG.


KACO Maximizer

Το σύστημα KACO Maximizer αποτελείται από δύο κύρια εξαρτήματα: Το Maximizer, ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο έχει τοποθετηθεί ακριβώς επάνω στη μονάδα, και το MaximizerManagement Unit, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μονάδα πληροφοριώνυψηλότερου επιπέδου του συστήματος.
Το KACO Maximizer βελτιστοποιεί την ισχύ εξόδου για κάθε συσκευή, παραδίδει σε πραγματικό χρόνο όλα τα σχετικά δεδομένα λειτουργίας για κάθε συσκευή και σας επιτρέπει να αποσυνδέετε κάθε συσκευή όταν θέλετε να διεξάγετε ασφαλή εγκατάσταση, συντήρηση ή σε περίπτωση καταπολέμησης μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
Το Maximizer Management Unit (MMU) επικοινωνεί με όλες τις μονάδες Maximizer (ασύρματα),ελέγχει όλες τις διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλει τα δεδομένα λειτουργίας σε έναν εξωτερικό διακομιστή. Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα online σύστημα επιτήρησης για απεριόριστο αριθμό χρηστών.

Εφαρμογή σχεδιασμού μετατροπέων Kaco KacoCalc Pro έκδοση 2.9.6

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Luxor Kostal »
Βρίσκεστε εδώ: Προϊόντα Φωτοβολταϊκά Inverter Kaco